ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Λογιστική & Φορολογική Ενημέρωση

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων με σκοπό,
αφενός μεν, την τακτική ενημέρωση των συνδρομητών του σε επίκαιρα φορολογικά και λογιστικά θέματα,
τα οποία θα επιλέγονται από την Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού, αφετέρου δε, τον σχολιασμό και την ανάλυση αυτών των θεμάτων,
ώστε να διευκρινίζονται τα κρίσιμα σημεία, σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις – εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης.