Ελάχιστες Απαιτήσεις


Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

Windows Mac
Επεξεργαστής 1.4GHz Pentium 4 or faster processor (ή equivalent) 1.83GHz Intel CoreTM Duo ή faster processor
Λειτουργικό σύστημα

 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Έκδοση με 32-bit browser(32-bit/64-bit)
Mac OSX v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) ή higher
Μνήμη
 • 512MB of RAM (1GB recommended) για  Windows 7
 • 1GB of RAM (2GB recommended) για Windows Vista ή Windows 8
512MB of RAM (1GB recommended)
Πρόγραμμα πλοήγησης
 • Internet Explorer 7 or higher
 • Mozilla Firefox
 • Safari 9.0
 • Google Chrome
 • Opera
 • Web Browsers με plugins τα οποία επιτρέπουν Flash technology
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari 4 or 5
 • Google Chrome
Browser plugin Adobe Flash Player 11.3 or higher Adobe Flash player 11
Ελάχιστες απαιτήσεις σύνδεσης internet ADSL με 300 kbps upload speed
Περιφερειακά υλικά Headset ή loudspeaker συμβατά με Η/Υ, ποντίκι, εκτυπωτής*


Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές 

Windows: Google Chrome (latest version)
                             Mac: Safari (latest version), Google Chrome (latest version)
Mobile: Safari in Apple iOS 10 and later, Google Chrome (latest version) in Android OS 7 and later